Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν
 Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα
 Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών *
 Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ)
 Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I
 Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών ***I
 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα III
 Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα
 Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
 Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 Κλιματική αλλαγή
 Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
 Η κατάσταση στη Νικαράγουα
 Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)
Κείμενα (635 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου