Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 14. märts 2019 - Strasbourg
 Inimõiguste olukord Kasahstanis
 Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtum
 Inimõiguste olukord Guatemalas
 Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid *
 Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine
 Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I
 Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris ***I
 2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu
 Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis
 Sebastiano Laviola nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks
 Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
 José Manuel Campa nimetamine Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse
 Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim
 Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri
 Kliimamuutused
 Euroopa Valuutafondi loomine
 Olukord Nicaraguas
 Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise igaaastane strateegiline aruanne
Tekstid (339 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika