Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
 Kazakstanin ihmisoikeustilanne
 Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
 Guatemalan ihmisoikeustilanne
 Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus *
 GSP-asetuksen täytäntöönpano
 Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset ***I
 Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa ***I
 Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III
 Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
 Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen
 Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
 Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen
 Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä
 Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista
 Ilmastonmuutos
 Euroopan valuuttarahaston perustaminen
 Nigaraguan tilanne
 Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista
Tekstit
Lopullinen painos (363 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö