Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
 Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan
 L-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem
 Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala
 Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri *
 Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP)
 Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi ***I
 Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru ***I
 Linji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III
 Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE
 Ħatra ta' Sebastiano Laviola bħala membru ġdid tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
 Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
 Ħatra ta' José Manuel Campa bħala President tal-Awtorità Bankarja Ewropea
 Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem
 Urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus
 It-tibdil fil-klima
 L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew
 Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa
 Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli
Testi (370 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza