Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 14 maart 2019 - Straatsburg
 Mensenrechtensituatie in Kazachstan
 Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten
 Mensenrechtensituatie in Guatemala
 Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering *
 Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening)
 Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I
 Bescherming van de mededinging in de luchtvaart ***I
 Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III
 Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken
 Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
 Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
 Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit
 Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen
 Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn
 Klimaatverandering
 Instelling van het Europees Monetair Fonds
 Situatie in Nicaragua
 Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen
Teksten (367 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid