Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg
 Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie
 Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
 Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali
 Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę *
 Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP)
 Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I
 Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym ***I
 Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III
 Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE
 Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
 Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
 Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
 Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka
 Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
 Zmiana klimatu
 Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
 Sytuacja w Nikaragui
 Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Teksty (370 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności