Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg
 Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
 Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv
 Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale
 Právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí *
 Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP)
 Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I
 Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave ***I
 Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III
 Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ
 Vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
 Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
 Vymenovanie Josého Manuela Campu za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo
 Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv
 Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí
 Zmena klímy
 Zriadenie Európskeho menového fondu
 Situácia v Nikarague
 Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja
Texty (351 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia