Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 14. marec 2019 - StrasbourgKončna izdaja
 Stanje človekovih pravic v Kazahstanu
 Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic
 Stanje človekovih pravic v Gvatemali
 Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok *
 Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP)
 Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I
 Varstvo konkurence v zračnem prevozu ***I
 Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
 Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU
 Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje Sebastiana Laviole
 Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke
 Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa
 Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic
 Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja
 Podnebne spremembe
 Ustanovitev Evropskega denarnega sklada
 Razmere v Nikaragvi
 Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja
Besedila
Končna izdaja (325 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov