Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
 Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity
 Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***I
 Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem (přistoupení Chorvatska) ***
 Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem
 Ukončení sezónních změn času ***I
 Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou ***I
 Vnitřní trh s elektřinou ***I
 Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů ***I
 Riziková připravenost v odvětví elektřiny ***I
 Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry ***I
 Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I
 Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ***I
 Smlouvy o prodeji zboží ***I
 Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***I
 Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí ***I
 Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin***I
 Referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem ***I
 Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I
 Základní práva osob afrického původu
 Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
 Dohoda o institucionálním rámci mezi EU a Švýcarskem
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
 Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
 Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů
 Udělení absolutoria za rok 2017: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
 Udělení absolutoria za rok 2017: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Clean Sky 2
 Udělení absolutoria za rok 2017: elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (společný podnik ECSEL)
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH2)
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik SESAR
 Udělení absolutoria za rok 2017: společný podnik Shift2Rail
Texty (2737 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí