Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu
 Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača ***I
 Protokol uz Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) ***
 Sveobuhvatni sporazum između EU-a i Uzbekistana
 Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja ***I
 Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije ***I
 Unutarnje tržište električne energije ***I
 Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora ***I
 Pripravnost na rizike u sektoru električne energije ***I
 Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre ***I
 Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu ***I
 Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga ***I
 Ugovori o prodaji robe ***I
 Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***I
 Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu ***I
 Posebna pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine ***I
 Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak ***I
 Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) ***I
 Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla
 Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza
 Sporazum o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
 Razrješnica za 2017.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017.
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
 Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka
 Razrješnica za 2017.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
 Razrješnica za 2017.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
 Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
 Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
 Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
 Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
 Razrješnica za 2017: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
 Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)
 Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
 Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
 Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
 Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA)
 Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
 Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
 Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
 Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
 Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
 Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA)
 Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
 Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
 Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
 Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
 Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
 Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za izobrazbu (ETF)
 Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
 Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
 Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA)
 Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)
 Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
 Razrješnica za 2017.: Europski policijski ured (Europol)
 Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
 Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
 Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA)
 Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
 Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
 Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL)
 Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)
 Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI 2)
 Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
 Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće SESAR
 Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail
Tekstovi (2579 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti