Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
 Jørn Dohrmann mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások ***I
 EU–Izrael euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) ***
 EU–Üzbegisztán átfogó megállapodás
 Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése ***I
 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I
 A villamos energia belső piaca ***I
 Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége ***I
 A kockázatokra való felkészültség a villamosenergia-ágazatban ***I
 A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése ***I
 A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I
 A digitális tartalom szolgáltatására és a digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések ***I
 Áruk adásvételére irányuló szerződések ***I
 Halászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén ***I
 A környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása ***I
 A vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok ***I
 A karbonszegénységi referenciamutatók és a karboncsökkentési referenciamutatók ***I
 Az európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések ***I
 Az afrikai származású emberek alapvető jogai
 Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről
 EU–Svájc intézményi keretmegállapodás
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
 2017. évi mentesítés: A Bizottság 2017. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Számvevőszék
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
 2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
 2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
 2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
 2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedepof)
 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
 2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
 2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
 2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
 2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
 2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
 2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
 2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
 2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
 2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
 2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
 2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
 2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
 2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
 2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (AESM)
 2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
 2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)
 2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
 2017. évi mentesítés: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA)
 2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
 2017. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség (ESA)
 2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
 2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
 2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)
 2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
 2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
 2017. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt)
 2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL Közös Vállalkozás)
 2017. évi mentesítés: Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH2)
 2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
 2017. évi mentesítés – Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER)
 2017. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
 2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL)
Szövegek (2932 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat