Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
 Prašymas atšaukti Jørno Dohrmanno (Jørn Dohrmann) imunitetą
 Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus ***I
 ES ir Izraelio pagal ES ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą sudaryto susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) ***
 ES ir Uzbekistano visapusiškas susitarimas
 Sezoninio laiko keitimo panaikinimas ***I
 Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės ***I
 Elektros energijos vidaus rinka ***I
 Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ***I
 Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje ***I
 Padangų ženklinimas pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus ***I
 Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I
 Skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutartys ***I
 Prekių pardavimo sutartys ***I
 Žvejyba BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone ***I
 Ataskaitų teikimo pareigų suderinimas aplinkos politikos srityje ***I
 Specialios maksimalaus transporto priemonės ilgio taisyklės (dėl kabinų) ***I
 Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai ***I
 Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) ***I
 Afrikos kilmės asmenų pagrindinės teisės
 Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
 ES ir Šveicarijos susitarimas dėl institucinės struktūros
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Komisija ir vykdomosios įstaigos
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūra (eu-LISA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) bendroji įmonė
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ (ECSEL)
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) bendroji įmonė
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR
 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
Tekstai (2677 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika