Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jørn Dohrmann
 Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi ***I
 Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Iżrael (l-adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Ftehim komprensiv UE-Użbekistan
 Twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin ***I
 Regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku ***I
 Is-suq intern tal-elettriku ***I
 Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija ***I
 It-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku ***I
 It-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra ***I
 Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali ***I
 Kuntratti għall-provvista ta' kontenut u servizzi diġitali ***I
 Kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti ***I
 Sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) Żona tal-Ftehim ***I
 L-allinjament tal-obbligi ta' rapportar fil-qasam tal-politika ambjentali ***I
 Regoli speċjali dwar it-tul massimu fil-każ ta' kabini ***I
 Parametri referenzjarji b’livell baxx ta’ karbonju u parametri referenzjarji b’livell ta’ karbonju b’impatt pożittiv ***I
 Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) ***I
 Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana
 Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
 Ftehim Qafas Istituzzjonali UE-Żvizzera
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi
 Kwittanza 2017: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2017
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
 Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
 Kwittanza 2017: Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
 Kwittanza 2017: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
 Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
 Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)
 Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
 Kwittanza 2017: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)
 Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)
 Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)
 Kwittanza 2017: Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)
 Kwittanza 2017: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)
 Kwittanza 2017: Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)
 Kwittanza 2017: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)
 Kwittanza 2017: Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)
 Kwittanza 2017: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)
 Kwittanza 2017: Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA)
 Kwittanza 2017: Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)
 Kwittanza 2017: Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)
 Kwittanza 2017: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
 Kwittanza 2017: Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)
 Kwittanza 2017: Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
 Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI)
 Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta CLEAN SKY 2
 Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Komponenti u Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea" (ECSEL)
 Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2)
 Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta "Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2"(IMI)
 Kwittanza 2017 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
 Kwittanza 2017: L-Impriża Konġunta SESAR
 Kwittanza 2017: Impriża Konġunta Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Testi (2828 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza