Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg
 Midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I
 Generel ordning for punktafgifter *
 Varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" *
 Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde ***I
 Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) ***I
 Genopretning og afvikling af centrale modparter ***I
 Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet ***I
 Markeder for finansielle instrumenter: crowdfundingtjenesteudbydere ***I
 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ***I
 Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I
 Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I
 EU-gødningsprodukter ***I
 Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I
 Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne ***I
 Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I
 Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I
 Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden
 Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og visumpolitikken
 Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7)
 Genetisk modificeret majs 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6)
 Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.)
 Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Visse anvendelser af chromtrioxid
 Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen
Tekster (2744 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik