Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat ***I
 Valmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä *
 Tuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta *
 Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ***I
 Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) ***I
 Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys ***I
 Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat ***I
 Rahoitusvälineiden markkinat: joukkorahoituspalvelun tarjoajat ***I
 Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ***I
 Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I
 Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I
 EU-lannoitevalmisteet ***I
 Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiselta työssä ***I
 Tietynlaisia tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt ***I
 Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I
 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I
 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto
 Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline osana sisäisen turvallisuuden rahastoa
 Muuntogeeninen maissi MON 87751 (MON-87751-7)
 Muuntogeeninen maissi 1507 x NK603 (DASØ15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (DEZA a.s.)
 Tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset
 Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus
Tekstit (2826 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö