Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 27. ožujka 2019. - Strasbourg
 Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih ***I
 Opći aranžmani za trošarine *
 Proizvodi na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer” *
 Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju ***I
 Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) ***I
 Okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana ***I
 Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća ***I
 Tržište financijskih instrumenata: pružatelji usluga skupnog financiranja ***I
 Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ***I
 Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila ***I
 Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I
 Gnojidbeni proizvodi EU-a ***I
 Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I
 Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe ***I
 Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica ***I
 Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I
 Fond za azil, migracije i integraciju
 Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost
 Genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7)
 Genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA a.s.)
 Određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Određene uporabe kromovog trioksida
 Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA
Tekstovi (2685 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti