Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 Specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšos ***I
 Bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija) *
 Produktai, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti *
 Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė ***I
 Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) ***I
 Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ***I
 Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai ***I
 Finansinių priemonių rinkos: sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai ***I
 Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas ***I
 Naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I
 Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I
 ES tręšiamieji produktai ***I
 Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I
 Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tipų bendrosios taisyklės ***I
 Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I
 Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I
 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
 Išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė, kaip Vidaus saugumo fondo dalis
 Genetiškai modifikuota soja MON 87751 (MON-87751-7)
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai (DEZA, a.s.)
 Tam tikri bis(2-etilheksil) ftalato (DEHP) naudojimo atvejai („Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.“)
 Tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai
 Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione
Tekstai
Galutinė teksto versija (2753 kb)
Teisinis pranešimas - Privatumo politika