Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2019. gada 27. marts - Strasbūra
 Resursi īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai ***I
 Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējs režīms *
 Preces, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus *
 Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide ***I
 Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) ***I
 Centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīms ***I
 Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem ***I
 Finanšu instrumentu tirgi: kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji ***I
 Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds ***I
 Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I
 Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I
 ES mēslošanas līdzekļi ***I
 Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I
 Vienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm ***I
 Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I
 Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I
 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds
 Finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām
 Ģenētiski modificētas sojas pupas MON87751 (MON-87751-7)
 Ģenētiski modificēta kukurūza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Bis(2-etilheksil) ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (DEZA a.s.)
 Bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām
 Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība
Teksti (2817 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika