Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 27 maart 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ***I
 Algemene regeling inzake accijns *
 Producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen *
 Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking ***I
 Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ***I
 Kader voor herstel en afwikkeling van centrale tegenpartijen ***I
 Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP) ***I
 Markten voor financiële instrumenten: aanbieders van crowdfundingdiensten ***I
 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds ***I
 Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I
 Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I
 EU-bemestingsproducten***I
 Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I
 Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten ***I
 Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren ***I
 Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I
 Fonds voor asiel, migratie en integratie
 Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid
 Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7)
 Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (DEZA a.s.)
 Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide
 Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika
Teksten
Definitieve uitgave (2899 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid