Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 27 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Zasoby przeznaczone na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I
 Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego *
 Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania *
 Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej ***I
 Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) ***I
 Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych ***I
 Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw ***I
 Rynki instrumentów finansowych: dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego ***I
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I
 Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych ***I
 Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I
 Produkty nawozowe z oznakowaniem UE ***I
 Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I
 Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów pomiędzy państwami członkowskimi ***I
 Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały ***I
 Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I
 Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
 Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON- 87751-7)
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
 Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (DEZA a.s.)
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Określone zastosowania tritlenku chromu
 Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Teksty
Wersja ostateczna (2972 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności