Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Sreda, 27. marec 2019 - Strasbourg
 Viri za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih ***I
 Splošni režim za trošarino *
 Izdelki, upravičeni do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin *
 Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ***I
 Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) ***I
 Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ***I
 Evropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja ***I
 Trgi finančnih instrumentov: ponudniki storitev množičnega financiranja ***I
 Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad***I
 Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I
 Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I
 Sredstva za gnojenje EU ***I
 Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I
 Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami ***I
 Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic***I
 Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I
 Sklad za azil, migracije in vključevanje
 Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov
 Gensko spremenjena soja MON 87751 (MON-87751-7)
 Gensko spremenjena koruza 1507 × NK603 (DASØ15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6)
 Nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.)
 Nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
 Nekatere uporabe kromovega trioksida
 Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki
Besedila (2576 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov