Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 28 март 2019 г. - Страсбург
 Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I
 Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I
 Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения ***I
 Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I
 Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.) ***I
 „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта ***I
 Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие ***I
 Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент
 Извънредна ситуация във Венесуела
 Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия
 Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“
 Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира
Текстове (1490 kb)
Правна информация - Политика за поверителност