Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 28. marts 2019 - Strasbourg
 Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I
 Kvaliteten af drikkevand ***I
 Mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering ***I
 Regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse onlinetransmissioner og retransmissioner af tv- og radio-programmer ***I
 Programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) ***I
 "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***I
 Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer ***I
 Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet
 Nødsituation i Venezuela
 Retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet
 Den seneste udvikling i Dieselgate-skandalen
 Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet
Tekster (922 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik