Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο) ***I
 Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***I
 Αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής ***I
 Άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων ***I
 Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027) ***I
 «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***I
 Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων ***I
 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2020 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα
 Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία
 Πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο «Dieselgate»
 Απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη
Κείμενα
Οριστική έκδοση (1546 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου