Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 28. märts 2019 - Strasbourg
 Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I
 Olmevee kvaliteet ***I
 Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine ***I
 Teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise reeglid ***I
 Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine ***I
 Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ***I
 Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks ***I
 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament
 Hädaolukord Venezuelas
 Õigusriigi olukord ja korruptsioonivastane võitlus ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias
 Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused
 Otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu
Tekstid (886 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika