Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg
 Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I
 Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I
 Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures ***I
 Voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's ***I
 Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I
 'Erasmus': het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***I
 Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***I
 Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement
 Noodsituatie in Venezuela
 Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije
 Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal
 Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit
Teksten (971 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid