Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 28 marca 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) ***I
 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) ***I
 Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia ***I
 Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych ***I
 Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I
 „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***I
 Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***I
 Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski
 Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli
 Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji
 Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate”
 Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju
Teksty
Wersja ostateczna (981 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności