Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg
 Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo) ***I
 Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***I
 Zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia ***I
 Výkon autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania a retransmisie televíznych a rozhlasových programov ***I
 Program Kreatívna Európa na roky 2021 až 2027 ***I
 „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I
 Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***I
 Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament
 Núdzová situácia vo Venezuele
 Situácia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku
 Najnovší vývoj škandálu Dieselgate
 Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja
Texty (951 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia