Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 28. marec 2019 - Strasbourg
 Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I
 Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I
 Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I
 Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I
 Program Ustvarjalna Evropa (2021–2027) ***I
 „Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ***I
 Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ***I
 Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament
 Izredne razmere v Venezueli
 Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem
 Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate
 Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta
Besedila (865 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov