Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0172(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0317/2018

Předložené texty :

A8-0317/2018

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Přijaté texty
PDF 134kWORD 51k
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk
Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I
P8_TA(2019)0305A8-0317/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0340),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0218/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10. října 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. ledna 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro rybolov (A8-0317/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 207.
(2) Úř. věst. C 461, 21.12.2018, s. 210.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 24. října 2018 (Přijaté texty, P8_TA(2018)0411).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. března 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/… o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
P8_TC1-COD(2018)0172

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2019/904.)

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí