Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0172(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0317/2018

Indgivne tekster :

A8-0317/2018

Forhandlinger :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 62k
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg
Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I
P8_TA(2019)0305A8-0317/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0340),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk.1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0218/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 10. oktober 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. januar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Fiskeriudvalget (A8-0317/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 207.
(2) EUT C 461 af 21.12.2018, s. 210.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 24. oktober 2018 (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0411).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
P8_TC1-COD(2018)0172

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2019/904.)

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik