Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0172(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0317/2018

Texte depuse :

A8-0317/2018

Dezbateri :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Texte adoptate
PDF 121kWORD 55k
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg
Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I
P8_TA(2019)0305A8-0317/2018
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2018)0340),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0218/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 octombrie 2018(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și Comisiei pentru pescuit (A8-0317/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 207.
(2) JO C 461, 21.12.2018, p. 210.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 24 octombrie 2018 (Texte adoptate, P8_TA(2018)0411).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
P8_TC1-COD(2018)0172

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/904.)

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate