Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0172(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0317/2018

Predkladané texty :

A8-0317/2018

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Prijaté texty
PDF 132kWORD 50k
Streda, 27. marca 2019 - Štrasburg
Znižovanie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ***I
P8_TA(2019)0305A8-0317/2018
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0340),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0218/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 10. októbra 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. januára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rybné hospodárstvo (A8-0317/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 207.
(2) Ú. v. EÚ C 461, 21.12.2018, s. 210.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 24. októbra 2018 (Prijaté texty, P8_TA(2018)0411).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
P8_TC1-COD(2018)0172

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/904.)

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia