Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2996(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0214/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0214/2019

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0311

Elfogadott szövegek
PDF 121kWORD 43k
2019. március 27., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
P8_TA(2019)0311B8-0214/2019

Az Európai Parlament 2019. március 27-i állásfoglalása a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2018. december 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2018)08466 – 2018/2996(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2018)08466),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére és 26. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság állásfoglalási indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (3) bekezdésére,

A.  mivel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke az 516/2014/EU rendelet II. mellékletének módosítását javasolja a következőkre vonatkozó egyedi intézkedés beillesztésével: „megfelelő fogadási és elszállásolási létesítmények és idegenrendészeti fogdák létesítése, fejlesztése és működtetése, valamint a nemzetközi védelmet kérelmezők vagy a tagállam területén tartózkodó, és a tagállamba való belépés és/vagy tartózkodás feltételeit nem, vagy már nem teljesítő harmadik országbeli állampolgárok számára nyújtott megfelelő szolgáltatások”;

B.  mivel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet javasolja az „ellenőrzött központok” fogalmának belefoglalását ebbe az új egyedi intézkedésbe, és ezáltal finanszírozás biztosítását a tagállamok számára az ilyen „ellenőrzött központok” létesítéséhez, fejlesztéséhez és működtetéséhez;

C.  mivel az „ellenőrzött központok” fogalma az uniós jogban nem létező és a társjogalkotók által nem jóváhagyott, jogszerűség szempontjából megkérdőjelezhető fogalom;

D.  mivel a Parlament úgy véli, hogy egy ilyen elképzelést csak akkor szabad finanszírozni, ha annak fogalmát a társjogalkotók által elfogadott megfelelő jogi eszközben megfelelően meghatározzák, részletezve e fogalom jogalapját, jellegét, rendeltetését és célkitűzését;

1.  kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet nem léphet hatályba;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 150., 2014.5.20., 168. o.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat