Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2628(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0225/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0327

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 50k
Torsdag den 28. marts 2019 - Strasbourg
Nødsituation i Venezuela
P8_TA(2019)0327RC-B8-0225/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 28. marts 2019 om nødsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 3. maj 2018 om præsidentvalget i Venezuela(1), af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og dets landegrænser med Colombia og Brasilien(2) samt af 25. oktober 2018(3) og 31. januar 2019 om situationen i Venezuela(4), hvoraf sidstnævnte anerkender Juan Guaidó som Venezuelas legitime midlertidige præsident,

–  der henviser til erklæringerne om Venezuela fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) af henholdsvis 10. januar 2019, 26. januar 2019 og 24. februar 2019 samt til de seneste konklusioner fra Rådet,

–  der henviser til erklæringen af 20. april 2018 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om den humanitære situation i Venezuela, som hele tiden forværres, og til den fælles erklæring af 24. januar 2019 fra OAS' medlemsstater om Venezuela,

–  der henviser til erklæringen fra Limagruppen af 25. februar 2019,

–  der henviser til erklæringerne fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om Venezuela af hhv. 25. januar 2019 og 20. marts 2019,

–  der henviser til Venezuelas forfatning, særlig artikel 233,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Venezuela står over for en dyb og hidtil uset politisk, økonomisk, institutionel, social og flerdimensionel humanitær krise, mangel på lægemidler og fødevarer, en situation med massive menneskerettighedskrænkelser, hyperinflation, politisk undertrykkelse, korruption og vold; der henviser til, at levevilkårene er blevet alvorligt forringet, og at 87 % af befolkningen nu lever i fattigdom; der henviser til, at 78 % af børnene i Venezuela er truet af fejlernæring; der henviser til, at der for hver 1 000 børn er 31, der dør, inden de fylder fem år; der henviser til, at over 1 mio. børn ikke længere går i skole;

B.  der henviser til, at EU fortsat er overbevist om, at en fredelig og demokratisk politisk løsning er den eneste holdbare vej ud af krisen; der henviser til, at enhver spekulation om eller strategi for iværksættelse af en militær intervention i Venezuela vil skabe og eskalere vold i landet og vil få katastrofal indvirkning på regionen som helhed;

C.  der henviser til, at de allerede begrænsede fødevareforsyninger i Venezuela risikerer at blive fordærvede; der henviser til, at folk kæmper for at skaffe sig vand, mad og lægemidler; der henviser til, at mere end 2,7 mio. venezuelanere ifølge FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) har forladt landet siden 2015, og at dette tal kan stige til 5 mio. ved årets udgang, hvis krisen fortsat forværres;

D.  der henviser til, at den nødhjælp, som var oplagret i Colombia og Brasilien, blev afvist på det kraftigste den 23. februar 2019 og i visse tilfælde destrueret af Maduros ulovlige regime ved hjælp af militære og paramilitære styrker; der henviser til, at undertrykkelsen har resulteret i, at adskillige er blevet dræbt, snesevis er blevet såret og flere hundrede er blevet arresteret; der henviser til, at de venezuelanske militæroperationer, organiseret kriminalitet og terrorister udgør en risiko for regionens stabilitet, og navnlig for nabolandet Colombias territorium;

E.  der henviser til, at Venezuela i begyndelsen af marts led under en massiv strømafbrydelse i over 100 timer, som forværrede den allerede dramatiske sundhedskrise, idet hospitaler løb tør for drikkevand, deres tjenesteydelser brød sammen, og de blev udsat for plyndringer; der henviser til, at mindst 26 personer ifølge organisationen Doctors for Health døde på hospitalerne som følge af strømafbrydelsen; der henviser til, at der den 25. marts 2019 var endnu en langvarig strømafbrydelse, som hensatte Caracas og 20 andre regioner i landet i totalt mørke;

F.  der henviser til, at forsyningsnedbruddene har stået på i mange år og er en direkte konsekvens af dårlig forvaltning, manglende vedligeholdelse og korruption under Maduros ulovlige regime;

G.  der henviser til, at en delegation bestående af fire medlemmer af Gruppen Det Europæiske Folkeparti (EPP-Gruppen) som var officielt inviteret af Nationalforsamlingen og den midlertidige præsident, Juan Guaidó, blev udvist af landet i februar 2019;

H.  der henviser til, at Maduros ulovlige regime den 6. marts 2019 beordrede den tyske ambassadør til at forlade landet og anklagede ham for "gentagen indblanding i indre anliggender"; der henviser til, at nogle udenlandske og lokale journalister desuden blev arresteret, at deres medieudstyr blev konfiskeret, og at de blev udvist efter deres løsladelse;

I.  der henviser til, at Juan Guaidó har udnævnt Ricardo Hausmann til landets repræsentant i Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) og Det Interamerikanske Investeringsselskab (IIC);

J.  der henviser til, at Venezuelas efterretningspoliti den 21. marts 2019 tilbageholdt Juan Guaidós stabschef, Roberto Marrero, og tiltvang sig adgang til medlem af Nationalforsamlingen for delstaten Táchira, Sergio Vergaras, hjem uden at skele til hans parlamentariske immunitet;

K.  der henviser til, at to fly fra det russiske luftvåben den 23. marts 2019 ankom til Simón Bolívar Internationale Lufthavn i Maiquetía med militært materiel og mindst hundrede soldater om bord, og til, at denne form for foranstaltning har fundet sted gentagne gange i løbet af de seneste måneder;

L.  der henviser til, at der den 21. marts 2019 blev afsagt en dom på fem års fængsel over den venezuelanske dommer Afiuni Mora på grundlag af anklager om "moralsk fordærv"; der henviser til, at denne dommer allerede tidligere havde afsonet en langvarig fængselsdom og stadig sad i husarrest på et urimeligt grundlag;

M.  der henviser til, at det den 15. marts 2019 blev rapporteret, at Tomasz Surdel, den polske avis Gazeta Wyborczas Venezuela-korrespondent, var blevet udsat for et voldeligt overfald, angiveligt begået af det venezuelanske nationalpolitis særlige indsatsstyrke, mens han kørte i sin bil i Caracas;

N.  der henviser til, at Cubas politistyrke og militære efterretningstjeneste er de strategiske elementer, som gør det muligt for Maduros ulovlige regime at holde sig ved magten;

1.  bekræfter sin anerkendelse af Juan Guaidó som den legitime midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela i overensstemmelse med artikel 233 i den venezuelanske forfatning og gentager sin fulde støtte til Nationalforsamlingen, som er det eneste legitime demokratiske organ i Venezuela; giver udtryk for sin fulde støtte til Guaidós køreplan, det vil sige at sætte en stopper for uretmæssig magttilegnelse, danne en national overgangsregering og afholde et hurtigt præsidentvalg; glæder sig over, at en betydelig del af det internationale samfund og et overvældende flertal af EU's medlemsstater har anerkendt Guaidós legitimitet, og opfordrer de resterende medlemsstater til at gøre dette hurtigst muligt;

2.  fordømmer den voldsomme undertrykkelse og vold, som har resulteret i drab og kvæstelser; udtrykker sin solidaritet med det venezuelanske folk og sin dybe medfølelse med pårørende og venner til ofrene;

3.  gentager sin dybe bekymring over den alvorlige humanitære nødsituation, som i høj grad skader venezuelanernes liv;

4.  gentager sin opfordring til fuldstændig anerkendelse af de diplomatiske repræsentanter, som den legitime midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela, Juan Guaidó, har udpeget som ambassadører til EU og dets medlemsstater; glæder sig over, at styrelsesrådet for Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) og Det Interamerikanske Investeringsselskab (IIC) har anerkendt Ricardo Hausmann som Venezuelas repræsentant i disse to enheder; beklager, at de kinesiske værter har suspenderet årsmødet for 2019 i IDB's styrelsesråd;

5.  fordømmer sikkerhedsorganernes misbrug af retshåndhævelse og brutale undertrykkelse, som har forhindret humanitær nødhjælp i at komme ind i landet; fordømmer brugen af irregulære væbnede grupper til at angribe og intimidere civile og lovgivere, der har mobiliseret sig for at distribuere nødhjælp; støtter de medlemmer af det venezuelanske militær, som har nægtet at undertrykke civilbefolkningen under denne krise og er deserteret; anerkender de colombianske myndigheders arbejde med at beskytte og drage omsorg for disse soldater, som er loyale over for Venezuelas forfatning og befolkning;

6.  fordømmer på det kraftigste chikanen mod, tilbageholdelsen af og udvisningen af en række journalister, der dækkede situationen i Venezuela; gentager sine tidligere opfordringer til Maduros ulovlige regime om straks at standse dets undertrykkelse af politiske ledere, journalister og medlemmer af oppositionen, herunder Sakharovprismodtageren Leopoldo López; kræver omgående og betingelsesløs løsladelse af alle personer, der tilbageholdes, fordi de er i familie med den midlertidige præsident, Juan Guaidó, eller medlemmer af hans stab;

7.  fordømmer de razziaer, som Maduros sikkerhedstjenester gennemfører, og tilbageholdelsen af den midlertidige præsident, Juan Guaidós stabschef, Roberto Marrero, samt den nylige indtrængen i parlamentsmedlem Sergio Vergaras hus ved brug af magt; kræver, at Marrero omgående løslades; fordømmer bortførelsen af parlamentsmedlem Juan Requesens og kræver, at han straks frigives;

8.  gentager sin stillingtagen til fordel for en fredelig løsning for landet gennem et frit, gennemsigtigt og troværdigt præsidentvalg baseret på en fast tidsplan, fair vilkår for alle aktører, herunder en neutral national valgkomité, gennemsigtighed, og tilstedeværelsen af pålidelige internationale observatører;

9.  roser den indsats, der gøres af landene i Limagruppen som en førende regional mekanisme, der søger en demokratisk løsning på krisen under ledelse af Juan Guaidó som Venezuelas legitime, midlertidige præsident;

10.  henleder opmærksomheden på den øgede migrationskrise i hele regionen og anerkender nabolandenes indsats og den solidaritet, de har udvist, og anmoder Kommissionen om fortsat at samarbejde med disse lande, ikke blot ved at levere humanitær bistand, men også ved at yde flere midler og gennem udviklingspolitikken;

11.  giver udtryk for dyb bekymring over tilstedeværelsen af terroristgrupper og organiseret kriminalitet i Venezuela og dennes ekspansion og operationer på tværs af grænserne, navnlig mod Colombia, som bringer hele regionens stabilitet i fare;

12.  efterlyser yderligere sanktioner rettet mod de ulovlige statslige myndigheders aktiver i udlandet og mod de personer, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og undertrykkelse; mener, at EU's myndigheder som følge heraf skal begrænse disse personers og deres nærmeste pårørendes bevægelsesfrihed og indefryse deres aktiver og visa;

13.  noterer sig oprettelsen af den internationale kontaktgruppe, som må forhindres i at blive udnyttet af Maduros ulovlige regime som en strategi til at trække løsningen af krisen i langdrag med henblik på at forblive ved magten; bemærker den hidtidige mangel på håndgribelige resultater fra kontaktgruppen, hvis hovedformål bør være at skabe betingelser, der kan føre til et hurtigt præsidentvalg og lette leveringen af humanitær bistand for at imødekomme den venezuelanske befolknings presserende behov; anmoder den internationale kontaktgruppe om at samarbejde med Limagruppen, som er en førende regional aktør; anmoder i denne forbindelse EU-Udenrigstjenesten om i samarbejde med Europa-Parlamentet at tilbyde sin ekspertise inden for valgbistand;

14.  opfordrer medlemsstaterne, NF/HR og landene i regionen til at undersøge muligheden for at få stablet en international donorkonference på benene med det formål at yde bred finansiel støtte til genopbygningen og overgangen til demokrati;

15.  bakker kraftigt op om FN's generalsekretærs opfordring til, at der gennemføres en uafhængig og fuldstændig undersøgelse af de indberettede sager om dræbte og kvæstede; minder om EU's engagement i effektiv multilateralisme inden for rammerne af FN for at undgå en humanitær katastrofe med større konsekvenser; gentager sin fulde opbakning til ICC's rolle i bekæmpelsen af straffrihed og i at retsforfølge gerningsmændene bag vold og menneskerettighedskrænkelser samt til, at der indledes en efterforskning efter forundersøgelserne af forbrydelser begået af Maduros ulovlige regime, herunder nogle, der udgør alvorlige forbrydelser mod menneskeheden;

16.  fordømmer den indflydelse, som det cubanske regime har i Venezuela, idet det ved hjælp af sine agenter har bidraget til at destabilisere demokratiet og øge den politiske undertrykkelse af Venezuelas demokratiske kræfter; påpeger, at en sådan indgriben kan få konsekvenser for forbindelserne mellem EU og Cuba, herunder for aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas legitime midlertidige præsident og Den Bolivariske Republik Venezuelas Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0061.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik