Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2628(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0225/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0327

Priimti tekstai
PDF 132kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 28 d. - Strasbūras
Nepaprastoji padėtis Venesueloje
P8_TA(2019)0327RC-B8-0225/2019

2019 m. kovo 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl nepaprastosios padėties Venesueloje (2019/2628(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje(1), 2018 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija(2) ir 2018 m. spalio 25 d.(3) bei 2019 m. sausio 31 d.(4) rezoliucijas dėl padėties Venesueloje (pastarojoje Juan Guaidó pripažįstamas teisėtu laikinuoju Venesuelos prezidentu),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) 2019 m. sausio 10 d., 2019 m. sausio 26 d. ir 2019 m. vasario 24 d. pareiškimus bei naujausias Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į Amerikos valstybių organizacijos (OAS) 2018 m. balandžio 20 d. pareiškimą dėl Venesueloje blogėjančios humanitarinės padėties ir į OAS valstybių narių 2019 m. sausio 24 d. bendrą pareiškimą dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į Limos grupės 2019 m. vasario 25 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2019 m. sausio 25 d. ir 2019 m. kovo 20 d. pareiškimus dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į Venesuelos Konstituciją, ypač į jos 233 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Venesuela išgyvena gilią beprecedentę politinę, ekonominę, institucinę, socialinę ir daugiaaspektę humanitarinę krizę, šalyje trūksta vaistų ir maisto, yra masiškai pažeidžiamos žmogaus teisės, įsigalėjusi hiperinfliacija, politinė priespauda, korupcija ir smurtas; kadangi smarkiai pablogėjo gyvenimo sąlygos ir šiuo metu 87 proc. gyventojų kenčia skurdą; kadangi 78 proc. Venesuelos vaikų gresia mitybos nepakankamumo pavojus; kadangi 31 vaikas iš 1 000 miršta nesulaukęs 5 metų amžiaus; kadangi daugiau kaip 1 mln. vaikų nebelanko mokyklos;

B.  kadangi ES ir toliau yra įsitikinusi, kad taikus ir demokratiškas politinis sprendimas yra vienintelis tvarus būdas įveikti krizę; kadangi bet kokia spekuliacija ar strategija inicijuoti karinę intervenciją Venesueloje, sukeltų smurtą šalyje, o tai turėtų pražūtingą poveikį visam regionui;

C.  kadangi esama pavojaus, kad ir taip skurdžios Venesuelos maisto atsargos suges; kadangi žmonėms sunku gauti vandens, maisto ir vaistų; kadangi, pasak JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO), nuo 2015 m. šalį paliko per 2,7 mln. Venesuelos piliečių, ir, jeigu krizė ir toliau gilės, šis skaičius iki metų pabaigos gali išaugti iki 5 mln.;

D.  kadangi 2019 m. vasario 23 d. neteisėtas N. Maduro režimas, naudodamas karines ir sukarintas pajėgas, įnirtingai atsisakė Kolumbijoje ir Brazilijoje laikomos humanitarinės pagalbos, o kai kuriais atvejais ją ir sunaikino; kadangi per represijas keletas žmonių žuvo, dešimtys buvo sužeisti ir šimtai suimti; kadangi Venesuelos karinės operacijos, organizuotas nusikalstamumas ir teroristai kelia grėsmę regiono stabilumui, visų pirma kaimyninės Kolumbijos teritorijoje;

E.  kadangi kovo mėn. pradžioje Venesuela patyrė didžiulio masto elektros energijos tiekimo sutrikimą, kuris truko daugiau nei 100 valandų, o dėl to dar labiau pablogėjo ir taip gili krizė sveikatos priežiūros srityje – ligoninėse nebeliko geriamojo vandens, jose nutrūko paslaugų teikimas – bei sustiprėjo plėšikavimas; kadangi, organizacijos „Doctors for Health“ duomenimis, nutrūkus elektros energijos tiekimui ligoninėse mirė mažiausiai 26 žmonės; kadangi 2019 m. kovo 25 d. vėl ilgam nutrūkus elektros energijos tiekimui Karakasas ir dar 20 šalies regionų paniro į visišką tamsą;

F.  kadangi elektros energijos tiekimo trūkinėjimas yra problema, su kuria susiduriama daugybę metų, ir tai tiesioginė N. Maduro neteisėto režimo netinkamo valdymo, techninės priežiūros stokos ir korupcijos pasekmė;

G.  kadangi 2019 m. vasario mėn. iš šalies buvo išsiųsta keturių Europos liaudies partijos (PPE) frakcijos narių delegacija, kurią oficialiai pakvietė Nacionalinė Asamblėja ir laikinasis Prezidentas Juan Guaidó;

H.  kadangi 2019 m. kovo 6 d. neteisėtas N. Maduro režimas iš šalies liepė išvykti Vokietijos ambasadoriui, kuris buvo apkaltintas nuolatiniu kišimusi į vidaus reikalus; kadangi buvo suimti ir keli užsienio bei vietos žurnalistai, jų žiniasklaidos įranga konfiskuota, o juos išlaisvinus jie buvo išsiųsti iš šalies;

I.  kadangi Juan Guaidó paskyrė Ricardo Hausmanną šalies atstovu Amerikos valstybių plėtros banke (IDB) ir Amerikos valstybių investicijų korporacijoje (IIC);

J.  kadangi 2019 m. kovo 21 d. Venesuelos žvalgybos policijai sulaikė Juano Guaidó kanceliarijos vadovą Roberto Marrero ir jėga įsibrovė į Tačyros valstijai atstovaujančio Nacionalinės Asamblėjos nario Sergio Vergaros namus nepaisydami jo parlamentinio imuniteto;

K.  kadangi 2019 m. kovo 23 d. Maiketijoje esančiame tarptautiniame Simóno Bolívaro oro uoste nusileido du Rusijos oro pajėgoms priklausantys lėktuvai, kuriais buvo atskraidinta karinė įranga ir mažiausiai šimtas karių, ir kadangi pastaraisiais mėnesiais šio pobūdžio veiksmai kartojosi;

L.  kadangi 2019 m. kovo 21 d. penkerių metų kalėjimo nuosprendis buvo paskelbtas Venesuelos teisėjui Afiuni Morai, apkaltintam „dvasine korupcija“; kadangi praeityje šis teisėjas jau buvo atlikęs ilgą kalėjimo bausmę ir vis tiek buvo nepagrįstai laikomas namų arešto sąlygomis;

M.  kadangi 2019 m. kovo 15 d. buvo pranešta apie smurtinį išpuolį prieš Lenkijos laikraščio „Gazeta Wyborcza“ korespondentą Venesueloje Tomaszą Surdelį, kurį jam vairuojant automobilį Karakase, kaip tariama, įvykdė Venesuelos nacionalinės policijos Specialiųjų veiksmų pajėgos;

N.  kadangi Kubos policijos pajėgos ir karinės žvalgybos tarnyba yra strateginis elementas, leidžiantis išsilaikyti neteisėtam N. Maduro režimui;

1.  patvirtina, kad pripažįsta Juaną Guaidó teisėtu laikinuoju Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentu, kaip nustatyta Venesuelos Konstitucijos 233 straipsnyje, ir pakartoja, kad visapusiškai remia Nacionalinę Asamblėją – vienintelę teisėtą Venesuelos demokratinę instituciją; reiškia visapusišką paramą J. Guaidó veiksmų planui, t. y. uzurpacijos nutraukimui, nacionalinės pereinamojo laikotarpio vyriausybės suformavimui ir skubių prezidento rinkimų surengimui; teigiamai vertina tai, kad svari dalis tarptautinės bendruomenės ir didžioji dauguma ES valstybių narių pripažįsta J. Guaidó teisėtumą, ir ragina likusias valstybes nares skubiai padaryti tą patį;

2.  griežtai smerkia žiaurias represijas ir smurtą, dėl kurių žuvo ir sužalota žmonių; solidarizuojasi su Venesuelos žmonėmis ir reiškia nuoširdžią užuojautą jų šeimoms ir draugams;

3.  pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl itin sunkios ekstremalios humanitarinės padėties, dėl kurios Venesuelos gyventojams daroma labai didelė žala;

4.  pakartoja savo raginimą ambasadoriais visapusiškai pripažinti teisėto laikinojo Venesuelos Bolivaro Respublikos Prezidento Juano Guaidó paskirtus diplomatinius atstovus ES ir jos valstybėms narėms; palankiai vertina tai, kad Amerikos valstybių plėtros banko valdytojų taryba ir Amerikos investicijų korporacija šių organizacijų Venesuelai atstovaujančiu valdytoju pripažino Ricardo Hausmanną; apgailestauja, kad organizatoriai iš Kinijos atšaukė Amerikos valstybių plėtros banko Valdytojų tarybos 2019 m. metinį posėdį;

5.  smerkia teisėsaugos institucijų piktnaudžiavimą ir brutalias saugumo įstaigų, kurios neleido į šalį perduoti humanitarinės pagalbos, represijas; smerkia nereguliariųjų ginkluotų grupuočių naudojimą civiliams gyventojams ir teisės aktų leidėjams, kurie sutelkė pajėgas, kad suteiktų pagalbą, pulti ir įbauginti; palaiko Venesuelos karius, kurie per šią krizę atsisakė imtis represijų prieš civilius gyventojus ir dezertyravo; pripažįsta Kolumbijos valdžios institucijų darbą, apsaugant šiuos Venesuelos Konstitucijai ir tautai ištikimus karius ir jais rūpinantis;

6.  griežtai smerkia keleto žurnalistų, informuojančių apie padėtį Venesueloje, bauginimą, sulaikymą ir išsiuntimą; pakartoja savo ankstesnius raginimus neteisėtam N. Maduro režimui nedelsiant nutraukti politinių lyderių, žurnalistų ir opozicijos narių, įskaitant Sacharovo premijos laureatą Leopoldo Lópezą, represijas; ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus asmenis, sulaikytus dėl to, kad jie yra laikinojo prezidento Juano Guaidó giminaičiai arba jo komandos nariai;

7.  smerkia N. Maduro saugumo tarnybų reidus ir laikinojo prezidento Juano Guaidó kanceliarijos vadovo Roberto Marrero areštą, taip pat neseniai įvykusį įsiveržimą į Nacionalinės Asamblėjos nario Sergio Vergaros namus; ragina į laisvę nedelsiant paleisti R. Marrero; smerkia Nacionalinės Asamblėjos nario Juano Requesenso pagrobimą ir ragina jį nedelsiant paleisti;

8.  pakartoja, kad laikosi nuomonės, jog taikus būdas išeiti iš krizės šaliai yra laisvi, skaidrūs ir patikimi prezidento rinkimai, grindžiami nustatytu tvarkaraščiu, sąžiningomis sąlygomis visiems dalyviams, įskaitant neutralią nacionalinę rinkimų tarybą, skaidrumu ir patikimų tarptautinių stebėtojų dalyvavimu;

9.  džiaugiasi Limos grupės valstybių pastangomis – tai stipriausias regioninis mechanizmas, siekiantis demokratinio krizės sprendimo vadovaujant teisėtam laikinajam Venesuelos prezidentui Juanui Guaidó;

10.  atkreipia dėmesį į išaugusią migracijos krizę visame regione ir pripažįsta kaimyninių šalių pastangas ir parodytą solidarumą, taip pat prašo Komisijos ir toliau bendradarbiauti su šiomis šalimis ne tik teikiant humanitarinę pagalbą, bet ir suteikiant daugiau išteklių ir įgyvendinant vystymosi politiką;

11.  reiškia didelį susirūpinimą dėl teroristų grupuočių ir organizuoto nusikalstamumo Venesueloje, jo plitimo ir tarpvalstybinės veiklos, ypač Kolumbijoje, kuri kelia grėsmę viso regiono stabilumui;

12.  ragina taikyti papildomas sankcijas, nukreiptas prieš neteisėtų valstybės institucijų turtą užsienyje ir asmenis, atsakingus už žmogaus teisių pažeidimus ir represijas; laikosi nuomonės, kad ES valdžios institucijos turi dėl to riboti šių asmenų ir jų artimiausių giminaičių judėjimą ir įšaldyti jų turtą ir vizas;

13.  pažymi, kad įsteigta Tarptautinė kontaktinė grupė; būtina užkirsti kelią tam, kad šia grupe neteisėtas N. Maduro režimas pasinaudotų kaip strategija išėjimui iš krizės uždelsti, taip siekdamas likti valdžioje; pažymi, kad kontaktinė grupė iki šiol nepasiekė apčiuopiamų rezultatų, šios grupės pagrindinis tikslas turėtų būti sudaryti sąlygas, galinčias paspartinti prezidento rinkimus ir palengvinti humanitarinės pagalbos teikimą, siekiant patenkinti neatidėliotinus Venesuelos gyventojų poreikius; ragina Tarptautinę kontaktinę grupę bendradarbiauti su Limos grupe – stipriausia regionine veikėja; šiuo atveju prašo EIVT, bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, pasiūlyti savo ekspertines žinias rinkimų pagalbos srityje;

14.  ragina valstybes nares, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir regiono šalis išnagrinėti galimybę įsteigti tarptautinę paramos teikėjų konferenciją siekiant suteikti plataus masto finansinę paramą rekonstrukcijos ir perėjimo prie demokratijos tikslu;

15.  tvirtai remia JT generalinio sekretoriaus raginimą atlikti nepriklausomą ir visapusišką pranešimų apie aukas tyrimą; primena ES įsipareigojimą užtikrinti faktinį daugiašališkumą JT sistemoje, siekiant išvengti dar didesnių padarinių turinčios humanitarinės katastrofos; dar kartą primena, kad visapusiškai remia Tarptautinės kontaktinės grupės vaidmenį kovojant su nebaudžiamumu ir atsakomybėn patraukiant smurtautojus ir žmogaus teisių pažeidėjus, taip pat pritaria, kad po preliminarių tyrimų reikia pradėti neteisėto N. Maduro režimo įvykdytų nusikaltimų, įskaitant sunkiems nusikaltimams žmoniškumui prilygstančius kai kuriuos nusikaltimus, tyrimą;

16.  smerkia Kubos režimo įtaką Venesueloje, nes jis, pasitelkęs savo agentus, prisidėjo prie demokratijos destabilizavimo ir vis didėjančių prieš Venesuelos demokratijos jėgas nukreiptų politinių represijų; pabrėžia, kad toks kišimasis gali turėti pasekmių ES ir Kubos santykiams, taip pat ES ir Kubos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimui;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, teisėtam laikinajam Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentui ir Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinei asamblėjai, Limos grupės valstybių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0436.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0061.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika