Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0225/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0327

Antagna texter
PDF 126kWORD 43k
Torsdagen den 28 mars 2019 - Strasbourg
Nödsituationen i Venezuela
P8_TA(2019)0327RC-B8-0225/2019

Europaparlamentets resolution av den 28 mars 2019 om nödsituationen i Venezuela (2019/2628(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt av den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela(1), av den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess landgränser till Colombia och Brasilien(2) och av den 25 oktober 2018(3) och den 31 januari 2019 om situationen i Venezuela(4), i vilken sistnämnda resolution Juan Guaidó erkänns som Venezuelas legitima interimspresident,

–  med beaktande av förklaringarna om Venezuela från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 10 januari 2019, den 26 januari 2019 och den 24 februari 2019, samt av rådets senaste slutsatser,

–  med beaktande av förklaringen av den 20 april 2018 från Amerikanska samarbetsorganisationens (OAS) generalsekreterare om att den humanitära situationen i Venezuela blir allt sämre, och av OAS-medlemsstaternas gemensamma uttalande av den 24 januari 2019 om Venezuela,

–  med beaktande av Limagruppens uttalande av den 25 februari 2019,

–  med beaktande av uttalandena av den 25 januari 2019 och den 20 mars 2019 om Venezuela av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av Venezuelas statsförfattning, särskilt artikel 233,

–  med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC),

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Venezuela står inför en djup politisk, ekonomisk, institutionell, social och multidimensionellt humanitär kris av ett slag som aldrig tidigare inträffat, med brist på läkemedel och livsmedel, massiva människorättskränkningar, hyperinflation, politiskt förtryck, korruption och våld. Levnadsvillkoren har allvarligt försämrats och 87 % av invånarna lever i fattigdom. 78 % av barnen i Venezuela riskerar att drabbas av undernäring, och 31 av 1 000 barn dör innan de har fyllt fem år. Över en miljon barn går inte längre i skolan.

B.  EU förblir övertygat om att en fredlig och demokratisk politisk lösning är det enda hållbara sättet att ta sig ur krisen. Alla spekulationer kring ett militärt ingripande i Venezuela eller strategier för att inleda ett sådant ingripande skulle leda till våld och upptrappat våld i landet och bli en katastrof för hela regionen.

C.  Det är risk för att Venezuelas redan knapphändiga livsmedelsresurser förfars och människor kämpar för att komma över vatten, mat och läkemedel. Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och Internationella organisationen för migration (IOM) har över 2,7 miljoner venezuelaner lämnat landet sedan 2015 och antalet kan komma att öka till 5 miljoner fram till slutet av året, om krisen fortsätter att förvärras.

D.  Det humanitära bistånd som lagrats i Colombia och Brasilien avvisades bryskt och förstördes till och med i vissa fall den 23 februari 2019 av Maduros olagliga regim med hjälp av militär och paramilitära styrkor. Tillslaget ledde till att flera människor dödades och till att dussintals människor skadades och flera hundra greps. Venezuelas militära operationer utgör, tillsammans med organiserad brottslighet och terrorister, en risk för stabiliteten i regionen och särskilt för grannlandet Colombia.

E.  I början av mars drabbades Venezuela av ett mycket omfattande strömavbrott och var utan el i över 100 timmar, något som förvärrade den redan svåra krisen inom hälso- och sjukvården, så att sjukhusen blev utan dricksvatten och deras tjänster bröt samman, samtidigt som de utsattes för plundring. Enligt organisationen Doctors for Health dog minst 26 människor på sjukhusen till följd av elbristen. Den 25 mars 2019 blev Caracas och 20 andra regioner i landet fullständigt mörklagda till följd av ännu ett långvarigt strömavbrott.

F.  Strömavbrotten har pågått i många år och är en direkt följd av den vanskötsel, underhållsbrist och korruption som den olagliga Maduroregimen har gjort sig skyldig till.

G.  En delegation bestående av fyra ledamöter av Europeiska folkpartiets grupp (EPP) som officiellt bjudits in av nationalförsamlingen och interimspresidenten Juan Guaidó utvisades ur landet i februari 2019.

H.  Den 6 mars 2019 beordrade den olagliga Maduroregimen Tysklands ambassadör att lämna landet då han anklagades för att upprepade gånger ha blandat sig i inre angelägenheter. Vissa utländska och lokala journalister har också gripits och fått sin mediautrustning beslagtagen, och efter att de försatts på fri fot utvisades de ur landet.

I.  Juan Guaidó har utnämnt Ricardo Hausmann till landets representant i Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) och Interamerikanska investeringsbolaget (IIC).

J.  Den 21 mars 2019 frihetsberövade Venezuelas säkerhetspolis Juan Guaidós kanslichef Roberto Marrero och beredde sig med tvång tillträde till Sergio Vergaras bostad, utan att bry sig om hans parlamentariska immunitet. Vergara är ledamot av nationalförsamlingen och representerar delstaten Táchira.

K.  Den 23 mars 2019 landade två flygplan från Rysslands flygvapen på flygplatsen Simón Bolívar International Airport i Maiquetía, med militär utrustning och minst hundra soldater ombord. Sådant har sedan skett upprepade gånger de senaste månaderna.

L.  Den 21 mars 2019 dömdes den venezuelanska domaren Afiuni Mora till fem års fängelse, efter att ha stått åtalad för ”sedeförfall”. Denne domare hade redan tidigare avtjänat ett långvarigt fängelsestraff och befann sig fortfarande i orättmätig husarrest.

M.  Det rapporterades den 15 mars 2019 att Tomasz Surdel, korrespondent i Venezuela för den polska tidningen Gazeta Wyborcza, hade blivit överfallen av den venezuelanska statspolisens särskilda insatsstyrkor när han körde bil i Caracas.

N.  Den kubanska polisen och militära underrättelsetjänsten är det strategiska inslag som låter Maduros olagliga regim sitta kvar vid makten.

1.  Europaparlamentet bekräftar sitt erkännande av att Juan Guaidó, i enlighet med artikel 233 i Venezuelas statsförfattning, är Bolivarianska republiken Venezuelas legitime interimspresident, och upprepar sitt fulla stöd till nationalförsamlingen, som är Venezuelas enda legitima demokratiska organ. Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för Guaidós agenda, nämligen att sätta stopp för olagliga maktövertaganden, inrätta en nationell övergångsregering och hålla urtima presidentval. Parlamentet välkomnar att en avsevärd del av det internationella samfundet jämte det överväldigande flertalet EU‑medlemsstater erkänt Guaidós legitimitet och uppmanar de återstående medlemsstaterna att skyndsamt göra detta.

2.  Europaparlamentet fördömer det häftiga förtryck och våld som har lett till att människor dödats och skadats. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med Venezuelas invånare och sitt uppriktiga deltagande med deras familjer och vänner.

3.  Europaparlamentet bekräftar sin djupa oro över den allvarliga humanitära krissituationen som får djupgående skadeverkningar för venezuelanernas liv.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt yrkande på att de diplomatiska representanter som utnämnts av Bolivarianska republiken Venezuelas legitime interimspresident Juan Guaidó ska erkännas som fullvärdiga ambassadörer i EU och dess medlemsstater. Parlamentet välkomnar att Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) styrelse och Interamerikanska investeringsbolaget (IIC) erkänt Ricardo Hausmann som styrelseledamot för Venezuela i dessa enheter. Parlamentet beklagar att årsmötet för IDB:s styrelse 2019 inställts av dess kinesiska värdar.

5.  Europaparlamentet fördömer det missbruk som skett i samband med upprätthållandet av lagen liksom säkerhetsorganens brutala förtryck, vilket har hindrat humanitärt bistånd från att komma in i landet. Parlamentet fördömer användningen av irreguljära väpnade grupper för att angripa och skrämma civila och parlamentsledamöter som har mobiliserat sig för att distribuera bistånd. Parlamentet stöder de militärer i Venezuela som vägrat att tillgripa maktmedel mot civilbefolkningen under denna kris, och i stället deserterat. Parlamentet erkänner vad Colombias myndigheter gjort för att skydda och ta hand om dessa soldater, som förblivit lojala mot Venezuelas statsförfattning och folk.

6.  Europaparlamentet fördömer skarpt trakasserierna, gripandet och utvisningen av flera journalister som rapporterat om situationen i Venezuela. Parlamentet upprepar sina tidigare yrkanden om att den olagliga Maduroregimen omedelbart ska sluta förtrycka politiska ledare, journalister och medlemmar av oppositionen, bland dem också Sacharovpristagaren Leopoldo López. Parlamentet kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av alla personer som gripits för att de är släktingar till interimpresidenten Juan Guaidó eller ingår i hans team.

7.  Europaparlamentet fördömer de tillslag som gjorts av Maduros säkerhetstjänster och frihetsberövandet av interimspresident Juan Guaidós kanslichef Roberto Marrero, liksom också att Sergio Vergara, som är ledamot av nationalförsamlingen, nyligen utsatts för hemfridsbrott i sin bostad. Parlamentet yrkar på att Marrero omedelbart ska försättas på fri fot, samt fördömer bortförandet av nationalförsamlingsledamoten Juan Requesens och yrkar på hans omedelbara frigivande.

8.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt om en fredlig lösning för landet genom ett fritt, öppet och trovärdigt presidentval med en fastställd tidsplan, rättvisa villkor för alla aktörer, inklusive ett neutralt nationellt valråd, öppenhet och närvaro av trovärdiga internationella observatörer.

9.  Europaparlamentet lovordar de ansträngningar som gjorts av länderna i Limagruppen, som är en ledande regional mekanism, för att hitta en demokratisk lösning på krisen under ledning av Juan Guaidó, såsom Venezuelas legitime interimspresident.

10.  Europaparlamentet fäster uppmärksamhet vid den tilltagande migrationskrisen i hela regionen och uttrycker sin erkänsla för grannländernas insatser och solidaritet. Parlamentet uppmanar kommissionen till fortsatt samarbete med dessa länder, inte bara i form av humanitärt bistånd, utan också genom att ställa mer resurser till förfogande samt med hjälp av utvecklingspolitik.

11.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att det finns terroristligor och organiserad brottslighet i Venezuela och att de breder ut sig och bedriver gränsöverskridande verksamhet, framför allt i Colombia, till risk för stabiliteten i hela regionen.

12.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare sanktioner mot de olagliga statliga myndigheternas tillgångar utomlands och mot de personer som bär ansvaret för människorättskränkningar och förtryck. Parlamentet anser att EU-myndigheterna följaktligen måste begränsa dessa personers rörelsefrihet, liksom rörelsefriheten för deras närmaste anhöriga, och frysa deras tillgångar och viseringar.

13.  Europaparlamentet konstaterar att det på Europeiska unionens initiativ inrättats en internationell kontaktgrupp, som inte får låta sig utnyttjas av den olagliga Maduroregimen som en strategi för att förhala en lösning så att regimen ska kunna sitta kvar vid makten. Parlamentet konstaterar att kontaktgruppen än så länge inte fått till stånd några konkreta resultat, och att gruppen bör ha som sitt huvudsakliga ändamål att skapa förutsättningar för urtima presidentval och göra det lättare för det humanitära biståndet att komma fram, så att de akuta behoven hos invånarna i Venezuela kan tillgodoses. Parlamentet uppmanar den internationella kontaktgruppen att samarbeta med Limagruppen, eftersom den sistnämnda är en ledande regional aktör. Parlamentet uppmanar här Europeiska utrikestjänsten att samarbeta med Europaparlamentet och ställa till förfogande sin sakkunskap inom området valstöd.

14.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, den höga representanten och länderna i regionen att undersöka möjligheten att anordna en internationell givarkonferens i syfte att tillhandahålla omfattande ekonomiskt stöd till återuppbyggnad och övergång till demokrati.

15.  Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till FN:s generalsekreterares yrkande på en oberoende och fullständig utredning av de fall som rapporterats om att våldet krävt offer. Parlamentet erinrar om EU:s engagemang till förmån för effektiv multilateralism inom FN:s ram, för att en humanitär katastrof med ännu större konsekvenser ska kunna undvikas. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd till ICC:s roll i kampen mot straffrihet och för rättsligt ansvarsutkrävande av dem som begått våldshandlingar och människorättskränkningar, samt för att inleda en utredning av de brott som begåtts av den olagliga Maduroregimen, bland vilka också märks grova brott mot mänskligheten, efter att brotten förundersökts.

16.  Europaparlamentet fördömer den kubanska regimens inflytande i Venezuela, vilken genom att utnyttja sina agenter har bidragit till att destabilisera demokratin och öka det politiska förtrycket mot de demokratiska krafterna i Venezuela. Parlamentet påpekar att detta kan få konsekvenser för förbindelserna mellan EU och Kuba, bland annat för avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas legitime interimspresident och nationalförsamling, regeringarna och parlamenten i länderna i Limagruppen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0199.
(2) Antagna texter, P8_TA(2018)0313.
(3) Antagna texter, P8_TA(2018)0436.
(4) Antagna texter, P8_TA(2019)0061.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy