Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2679(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0234/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0234/2019

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0331

Elfogadott szövegek
PDF 124kWORD 43k
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok
P8_TA(2019)0331B8-0234/2019

Az Európai Parlament határozata a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 28-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2019)02530),

–  tekintettel a Bizottság 2019. március 28-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2019. április 1-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére és 82. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt bizonyos tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre alkalmazott kockázatkezelési eljárások szerződő felek általi alkalmazási lehetőségének végét meghatározó időpontok tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. december 19-i (EU) 2019/397 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(2),

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 105. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében említett határidőn belül – amely 2019. április 4-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel az (EU) 2019/397 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikke értelmében a rendeletet az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződéseknek az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazása megszűnik, kivéve, ha a fenti időpontig kilépési megállapodás lépett hatályba, vagy ha az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében említett kétéves időszak meghosszabbításra került;

B.  mivel 2019. március 22-én az Európai Tanács elfogadta az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott, az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról szóló (EU) 2019/476 határozatot(3), és mivel ebből következően az (EU) 2019/397 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásának második feltétele – nevezetesen, hogy az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében említett kétéves időszakot nem hosszabbítják meg – nem teljesül;

C.  mivel az (EU) 2019/397 felhatalmazáson alapuló rendelet indokai továbbra is fennállnak, tekintet nélkül az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében említett időszak bármilyen meghosszabbítására, és mivel a Parlament 2019. február 13-án kinyilvánította, hogy nem emel kifogást az (EU) 2019/397 felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben;

D.  mivel a Parlament továbbra is egyetért azzal, hogy az illetékes hatóságok és a pénzügyi piacok számára fontos bizonyos, novációból származó ügyletek 12 hónapos korlátozott ideig tartó mentesítése abban az esetben, ha az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező szerződő fél az EU-27 területén székhellyel rendelkező szerződő félre módosul, és ezzel összefüggésben üdvözli a 2019. március 28-i felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely figyelembe veszi az EUSZ 50. cikke (3) bekezdése szerinti határidőnek az (EU) 2019/476 európai tanácsi határozat általi meghosszabbításával kapcsolatos új fejleményt;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 201., 2012.7.27., 1. o.
(2) HL L 71., 2019.3.13., 15. o.
(3) Az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/476 határozata (2019. március 22.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról (HL L 80I., 2019.3.22., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2020. április 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat