Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2679(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0234/2019

Texte depuse :

B8-0234/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0331

Texte adoptate
PDF 113kWORD 49k
Joi, 4 aprilie 2019 - Bruxelles
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală
P8_TA(2019)0331B8-0234/2019

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)02530),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 28 martie 2019 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 1 aprilie 2019,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții(1), în special articolul 11 alineatul (5) și articolul 82 alineatul (6),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/397 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală(2),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 4 aprilie 2019,

A.  întrucât, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2019/397 al Comisiei, regulamentul se va aplica începând cu data de la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestei țări, în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), cu excepția cazului în care un acord de retragere a intrat în vigoare până la acea dată sau a cazului în care termenul de doi ani prevăzut la articolul 50 alineatul (3) din TUE a fost prelungit;

B.  întrucât, la 22 martie 2019, Consiliul European a adoptat Decizia (UE) 2019/476(3) de prelungire a perioadei prevăzute la articolul 50 alineatul (3) din TUE de comun acord cu Regatul Unit și întrucât, în consecință, a doua condiție pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/397, și anume aceea că perioada de doi ani prevăzută la articolul 50 alineatul (3) din TUE nu a fost prelungită, nu va fi îndeplinită;

C.  întrucât considerațiile în baza cărora a fost adoptat Regulamentul delegat (UE) 2019/397 vor rămâne valabile, indiferent dacă va fi adoptată o eventuală decizie de prelungire a perioadei menționate la articolul 50 alineatul (3) din TUE, și întrucât Parlamentul a declarat la 13 februarie 2019 că nu va formula obiecțiuni la Regulamentul delegat (UE) 2019/397;

D.  întrucât Parlamentul continuă să fie de acord cu ideea că este important ca autoritățile competente și piețele financiare să scutească anumite tranzacții rezultate în urma unei novații, pe o perioadă limitată de 12 luni, în cazul în care contrapartea stabilită în Regatul Unit se transformă într-o contraparte cu sediul în UE-27 și, în acest context, salută Regulamentul delegat din 28 martie 2019, care abordează noile circumstanțe rezultate în urma prelungirii perioadei prevăzute la articolul 50 alineatul (3) din TUE prin Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.
(2) JO L 71, 13.3.2019, p. 15.
(3) Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European adoptată în acord cu Regatul Unit la 22 martie 2019 de prelungire a perioadei prevăzute la articolul 50 alineatul (3) din TUE (JO L 80I, 22.3.2019, p. 1).

Ultima actualizare: 14 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate