Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2270(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0184/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0184/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0335

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 40k
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel
Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
P8_TA(2019)0335A8-0184/2019

Euroopan parlamentin päätös 4. huhtikuuta 2019 Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2018/2270(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Kreikan korkeimman oikeuden apulaissyyttäjän 12. lokakuuta 2018 välittämän pyynnön, joka liittyy vireillä olevaan asiaan nro ABM: 2017/10839 ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 13. marraskuuta 2018,

–  on kuullut Eleftherios Synadinosia työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Kreikan perustuslain 62 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0184/2019),

A.  ottaa huomioon, että Kreikan korkeimman oikeuden apulaissyyttäjänvirasto on pyytänyt Euroopan parlamentin jäsenen Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden pidättämistä väitettyä rikosta koskevan mahdollisen kanteen yhteydessä;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella sen valtion kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

C.  ottaa huomioon, että Helleenien tasavallan perustuslain 62 pykälässä määrätään, että parlamentin jäsentä ei saa vaalikauden aikana asettaa syytteeseen, pidättää tai vangita eikä hänen vapauttaan muuten rajoittaa ilman parlamentin ennalta antamaa lupaa;

D.  toteaa, että Kreikan korkeimman oikeuden apulaissyyttäjän pyyntö liittyy asiaan, joka koskee väitettyä Kreikan rikoslain 45 ja 232 A pykälän rikkomista, ja että kyseiset määräykset koskevat osallisuutta tuomioistuimen päätöksen rikkomiseen;

E.  huomauttaa, että Eleftherios Synadinosia syytetään siitä, että hän jätti noudattamatta yhden tuomarin kokoonpanossa toimivan Ateenan alioikeuden välitoimipäätöstä nro 3603/2015, jossa määrättiin poistamaan kaikki kamerat osoitteessa Odos Grammou 73 Maroúsissa (Attika) sijaitsevan rakennuksen pohjakerroksesta ja sisäänkäynniltä ja maksamaan 600 (kuudensadan) euron sakko jokaisesta 25. toukokuuta 2015 annetun ratkaisun rikkomisesta;

F.  toteaa, että Euroopan parlamentin työjärjestyksen 9 artiklan 8 kohdan nojalla oikeudellisten asioiden valiokunta ei missään tapauksessa ilmaise kantaansa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko lausumat tai teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, vaikka valiokunta pyyntöä käsitellessään saisi yksityiskohtaista tietoa tapaukseen liittyvistä tosiasioista;

G.  toteaa, että Euroopan parlamentin tehtävä ei myöskään ole ottaa kantaa jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen, eikä myöskään ilmaista kantaansa kansallisten oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmien suhteellisiin ansioihin;

H.  toteaa, että työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae koko parlamentin ja sen jäsenten riippumattomuudesta;

I.  toteaa, että parlamentaarisen koskemattomuuden tarkoituksena on suojella Euroopan parlamenttia ja sen jäseniä oikeusmenettelyiltä, jotka liittyvät toimintaan, jota harjoitetaan hoidettaessa parlamentin jäsenten tehtäviä ja jota ei voida erottaa kyseisistä tehtävistä;

J.  toteaa, että syytteeseenpanossa ei ole kyse Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 8 artiklassa tarkoitetuista Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemista mielipiteistä tai suorittamista äänestyksistä;

K.  huomauttaa, että tässä asiassa annettujen tietojen ja selvitysten perusteella ei ole syytä epäillä, että rikosoikeudellisen menettelyn tarkoituksena olisi vahingoittaa jäsenen poliittista toimintaa tai mainetta ja siten parlamentin riippumattomuutta (fumus persecutionis -olettamus);

1.  päättää pidättää Eleftherios Synadinosin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Kreikan viranomaisille ja Eleftherios Synadinosille.

(1) Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Päivitetty viimeksi: 14. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö