Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0056(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0177/2019

Ingediende teksten :

A8-0177/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0337

Aangenomen teksten
PDF 110kWORD 47k
Donderdag 4 april 2019 - Brussel Definitieve uitgave
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
P8_TA(2019)0337A8-0177/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 april 2019 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2019)0151),

–  gezien artikel 148, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0131/2019),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0177/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Laatst bijgewerkt op: 14 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid