Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0056(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0177/2019

Ingivna texter :

A8-0177/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0337

Antagna texter
PDF 110kWORD 41k
Torsdagen den 4 april 2019 - Bryssel
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
P8_TA(2019)0337A8-0177/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2019)0151),

–  med beaktande av artikel 148.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0131/2019),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8‑0177/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 14 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy