Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0143(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0278/2018

Předložené texty :

A8-0278/2018

Rozpravy :

PV 04/04/2019 - 2
CRE 04/04/2019 - 2

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0347

Přijaté texty
PDF 133kWORD 52k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel
Celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP) ***I
P8_TA(2019)0347A8-0278/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0343),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0219/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2017(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 13. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0278/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 81, 2.3.2018, s. 139.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP)
P8_TC1-COD(2017)0143

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/1238.)

Poslední aktualizace: 14. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí