Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0085(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0270/2018

Předložené texty :

A8-0270/2018

Rozpravy :

PV 04/04/2019 - 3
CRE 04/04/2019 - 3

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.16
CRE 04/04/2019 - 6.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0348

Přijaté texty
PDF 134kWORD 46k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob ***I
P8_TA(2019)0348A8-0270/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0253),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 1 písm. i) a odst. 2. písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0137/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená nizozemskou První komorou, nizozemskou Druhou komorou, polským Sejmem a polským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 6. prosince 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 30. listopadu 2017(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro právní záležitosti (A8-0270/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 129, 11.4.2018, s. 44.
(2) Úř. věst. C 164, 8.5.2018, s. 62.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
P8_TC1-COD(2017)0085

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2019/1158.)

Poslední aktualizace: 14. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí