Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0187(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0010/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0010/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 8.3
CRE 13/02/2019 - 8.3
PV 04/04/2019 - 6.19

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0085
P8_TA(2019)0351

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 46k
2019. április 4., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I
P8_TA(2019)0351A8-0010/2019
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2019. április 4-i jogalkotási állásfoglalása a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0341),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0215/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Gazdasági és Monetáris Bizottsághoz intézett, 2018. december 18-i levélre,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. február 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0010/2019),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogi aktusok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogi aktusok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2019.2.15., 108. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 4-én került elfogadásra a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló (EU) 2020/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P8_TC1-COD(2018)0187

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2020/263 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2020. október 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat