Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2678(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0232/2019

Predložena besedila :

B8-0232/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.25
CRE 04/04/2019 - 6.25

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0357

Sprejeta besedila
PDF 116kWORD 49k
Četrtek, 4. april 2019 - Bruselj
Pridobitev mnenja Sodišča v zvezi s pristopom EU h Konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima
P8_TA(2019)0357B8-0232/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2019 o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlogov za pristop Evropske unije h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima s Pogodbama ter o postopku za ta pristop (2019/2678(RSP)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o sklenitvi, s strani Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki ga je podala Komisija (COM(2016)0109),

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki je bila na voljo za podpis od 11. maja 2011 v Istanbulu v Turčiji (v nadaljnjem besedilu: Istanbulska konvencija),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2017/865 z dne 11. maja 2017 o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima glede zadev na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah(1),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2017/866 z dne 11. maja 2017 o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, kar zadeva azil in nevračanje(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2017 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, s strani Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima(3),

–  ob upoštevanju člena 218(11) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 108(6) Poslovnika,

A.  ker Istanbulska konvencija temelji na celovitem, obsežnem in usklajenem pristopu, ki v ospredje postavlja pravice žrtve ter vprašanje nasilja nad ženskami in dekleti in nasilja na podlagi spola, vključno z nasiljem v družini, obravnava z različnih vidikov in predvideva ukrepe, kot so preprečevanje nasilja, boj proti diskriminaciji, kazenskopravni ukrepi za boj proti nekaznovanju, nudenje zaščite in pomoči žrtvam, zaščita otrok, zaščita prosilk za azil in begunk, boljše zbiranje podatkov ter kampanje in programi ozaveščanja, in sicer tudi v sodelovanju z nacionalnimi institucijami za človekove pravice in organi za enakost, civilno družbo ter nevladnimi organizacijami;

B.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 12. septembra 2017 pozval k splošnemu pristopu EU k Istanbulski konvenciji brez omejitev; ker je nasilje nad ženskami ovira za enakost med ženskami in moškimi, ki je ena od temeljnih vrednot in ciljev EU, kot je določeno v členih 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji, in ker ima EU splošno pristojnost za varstvo temeljnih pravic;

C.  ker je bila 13. junija 2017 v imenu Evropske unije podpisana Istanbulska konvencija na podlagi dveh sklepov Sveta, sprejetih 11. maja 2017, in sicer sklepa, ki zadeva azil in nevračanje, na podlagi člena 78(2) PDEU v povezavi s členom 218(5) PDEU, ter sklepa o zadevah na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, na podlagi členov 82 (2) in 83 (1) PDEU v povezavi s členom 218(5) PDEU;

D.  ker sta odbora, udeležena v tem postopku, izrazila pomisleke, ali je glede na pravno podlago, ki jo je izbral Svet, res potrebna delitev na sva sklepa; ker je bila pravna služba Parlamenta pozvana, da poda mnenje o teh posebnih vprašanjih;

E.  ker je namen člena 108(6) Poslovnika Evropskega parlamenta, da se vanj vključijo določbe člena 218(11) PDEU;

F.  ker člen 218(11) PDEU na podlagi ustaljene sodne prakse Sodišča Sodišču omogoča, da odloča tako o združljivosti sporazuma s Pogodbama kot o vprašanjih glede pristojnosti in postopka za sklenitev sporazuma s strani Unije;

1.  meni, da obstaja pravna negotovost glede tega, ali je pristop k Istanbulski konvenciji, kot ga predlaga Svet, združljiv s Pogodbama, zlasti glede na izbiro ustrezne pravne podlage za sklepa o podpisu in sklenitvi Konvencije s strani Evropske unije, ter zaradi izbrane pravne podlage tudi glede možne razdelitve sklepa o podpisu in sklenitvi konvencije na dva ločena sklepa;

2.  meni, da glede na zgornja vprašanja o izbiri pravne podlage in razdelitvi na dva sklepa obstaja tudi pravna negotovost glede tega, ali je praksa „skupnega soglasja“, ki jo Svet uporablja pri odločanju uporablja poleg ali namesto ustreznega postopka odločanja iz Pogodb združljiva s Pogodbama, torej v tem kontekstu tudi negotovost o uporabi načela lojalnega sodelovanja glede na izraženo namero Unije, da bo sklenila Istanbulsko konvencijo;

3.  sklene, da bo Sodišče zaprosil za mnenje o tem, ali sta predlagani pristop EU k Istanbulski konvenciji in postopek pristopa združljiva s Pogodbama;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj sprejme potrebne ukrepe za pridobitev mnenja Sodišča in to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

(1) UL L 131, 20.5.2017, str. 11.
(2) UL L 131, 20.5.2017, str. 13.
(3) UL C 337, 20.9.2018, str. 167.

Zadnja posodobitev: 14. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov