Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2002(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0481/2018

Внесени текстове :

A8-0481/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Приети текстове :

P8_TA(2019)0358

Приети текстове
PDF 115kWORD 50k
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел
Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на паневропейски персонален пенсионен продукт
P8_TA(2019)0358A8-0481/2018

Резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно данъчното третиране на пенсионни продукти, включително на паневропейски персонален пенсионен продукт (2018/2002(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) (COM(2017)0343),

—  като взе предвид препоръката на Комисията относно данъчното третиране на продуктите за лично пенсионно осигуряване, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (C(2017)4393),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0481/2018),

A.  като има предвид, че вътрешният пазар за персонални пенсионни продукти остава силно разпокъсан, по-специално по отношение на данъчните облекчения;

Б.  като има предвид, че проучването на осъществимостта на Европейската рамка за лично пенсионно осигуряване от юни 2017 г. (FISMA/2015/146(02)/D) показва, че данъчните стимули са от ключово значение за използването на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП);

В.  като има предвид, че държавите членки имат изключителна компетентност в областта на прякото данъчно облагане;

Г.  като има предвид, че във вътрешния пазар всички доставчици и продукти трябва да бъдат третирани еднакво, независимо от националността или държавата на произход;

1.  призовава Съвета, с оглед по-голямо използване на ПЕПП, да изготви предложения относно стимули за осигурените с ПЕПП лица;

2.  предлага да бъдат разгледани следните подходи:

   анализиране на съществуващите данъчни стимули за продуктите за лично пенсионно осигуряване и оценяване на техните разходи, ефективност и преразпределително въздействие и където е приложимо, справяне с неефективността и регресивното въздействие;
   предоставяне на същите данъчни облекчения за ПЕПП като предоставяните за националните продукти за лично пенсионно осигуряване, дори и в случаите, когато характеристиките на ПЕПП не са в пълно съответствие с всички национални критерии;
   предоставяне на хармонизирани на равнището на Съюза специални данъчни облекчения за ПЕПП, които да бъдат вписани в многостранно споразумение между държавите членки в областта на данъчното облагане;

3.  подчертава, че данъците са от компетентността на държавите членки и че следователно всяко решение за оказване на конкретно данъчно облекчение за ПЕПП зависи от всяка държава членка;

4.  припомня, че държавите членки имат възможност да участват в засилено сътрудничество;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

Последно осъвременяване: 14 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност