Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2002(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0481/2018

Indgivne tekster :

A8-0481/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0358

Vedtagne tekster
PDF 111kWORD 48k
Torsdag den 4. april 2019 - Bruxelles
Den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt
P8_TA(2019)0358A8-0481/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 4. april 2019 om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (2018/2002(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) (COM(2017)0343),

–  der henviser til Kommissionens henstilling om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (C(2017)4393),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0481/2018),

A.  der henviser til, at det indre marked for personlige pensionsprodukter fortsat er stærkt fragmenteret, navnlig for så vidt angår skattelempelser;

B.  der henviser til, at undersøgelsen om anvendeligheden af EU-rammen for personlige pensioner af juni 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) viser, at de finanspolitiske incitamenter er centrale for udbredelsen af det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (PEPP);

C.  der henviser til, at medlemsstaterne har enekompetence på området for direkte beskatning;

D.  der henviser til, at alle leverandører og produkter på det indre marked bør behandles lige uanset nationalitet eller oprindelsesmedlemsstat;

1.  opfordrer Rådet til med henblik på at fremme udbredelsen af PEPP at udarbejde forslag om incitamenter for PEPP-opsparere;

2.  foreslår, at følgende tilgange tages under overvejelse:

   en analyse af eksisterende skatteincitamenter for personlige pensionsprodukter og en vurdering af de dermed forbundne omkostninger, deres effektivitet og omfordelingsvirkninger samt, hvor det er relevant, imødegåelse af svagheder og regressive virkninger
   at PEPP gives samme skattelempelse som den, der gives til nationale personlige pensionsprodukter, selv i tilfælde hvor PEPP-komponenterne ikke fuldt ud matcher alle de nationale kriterier
   at PEPP gives en særlig skattelempelse, som er harmoniseret på EU-plan, og som skal fastsættes i en multilateral beskatningsaftale mellem medlemsstaterne;

3.  understreger, at medlemsstaterne har enekompetence på beskatningsområdet, og at enhver beslutning om at indføre en særlig skattelempelse for PEPP derfor fortsat hører under den enkelte medlemsstats kompetence;

4.  minder om, at medlemsstaterne har mulighed for at deltage i et forstærket samarbejde;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

Seneste opdatering: 14. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik