Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2002(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0481/2018

Esitatud tekstid :

A8-0481/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0358

Vastuvõetud tekstid
PDF 105kWORD 48k
Neljapäev, 4. aprill 2019 - Brüssel
Pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamine maksustamisel
P8_TA(2019)0358A8-0481/2018

Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta resolutsioon pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamise kohta maksustamisel (2018/2002(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta (COM(2017)0343),

–  võttes arvesse komisjoni soovitust, mis käsitleb personaalsete pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamist maksustamisel (C(2017)4393),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0481/2018),

A.  arvestades, et personaalsete pensionitoodete siseturg on endiselt väga killustunud, eriti mis puudutab maksusoodustusi;

B.  arvestades, et 2017. aasta juuni teostatavusuuringust Euroopa personaalsete pensionide raamistiku kohta (FISMA/2015/146(02)/D) nähtub, et maksualased stiimulid on üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kasutuselevõtmiseks üliolulised;

C.  arvestades, et liikmesriikidel on ainupädevus otsese maksustamise valdkonnas;

D.  arvestades, et siseturul tuleb kõiki pakkujaid ja tooteid kohelda võrdselt, sõltumata nende rahvusest või päritoluliikmesriigist;

1.  palub nõukogul töötada välja ettepanekud PEPP-säästjatele pakutavate stiimulite kohta eesmärgiga suurendada PEPPi kasutuselevõttu;

2.  soovitab kaaluda järgmisi meetodeid:

   analüüsida personaalsete pensionitoodete olemasolevaid maksustiimuleid ning hinnata nende kulusid, tõhusust ja ümberjaotatavat mõju ning vajaduse korral tegeleda ebatõhususe ja regressiivse mõjuga;
   kehtestada üleeuroopalisele personaalsele pensionitootele sama maksusoodustus kui riiklikule personaalsele pensionitootele, isegi juhtudel, kui PEPPi omadused ei vasta täielikult kõigile riiklikele kriteeriumitele;
   kehtestada üleeuroopalisele personaalsele pensionitootele liidu tasandil ühtlustatud eraldi maksusoodustus, mis sätestatakse liikmesriikide vahelise mitmepoolse maksukokkuleppega;

3.  rõhutab, et maksustamine kuulub liikmesriikide pädevusse ja et iga otsus anda PEPPile konkreetset maksusoodustust jääb seetõttu iga liikmesriigi kanda;

4.  tuletab meelde, et liikmesriikidel on võimalus osaleda tõhustatud koostöös;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.

Viimane päevakajastamine: 14. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika