Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2002(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0481/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0481/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0358

Hyväksytyt tekstit
PDF 108kWORD 38k
Torstai 4. huhtikuuta 2019 - Bryssel
Yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelu
P8_TA(2019)0358A8-0481/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. huhtikuuta 2019 yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta (2018/2002(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) (COM(2017)0343),

–  ottaa huomioon komission suosituksen yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta (C(2017)4393),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0481/2018),

A.  ottaa huomioon, että yksilöllisten eläketuotteiden sisämarkkinat ovat edelleen erittäin hajanaiset, erityisesti verohelpotusten osalta;

B.  toteaa, että kesäkuussa 2017 julkaistu eurooppalaisia yksilöllisiä eläkepuitteita koskeva toteutettavuustutkimus (FISMA/2015/146(02)/D) osoittaa, että verokannustimet ovat keskeisiä PEPP-tuotteiden käyttöönoton kannalta;

C.  toteaa, että jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta välittömän verotuksen alalla;

D.  toteaa, että sisämarkkinoilla kaikkia tarjoajia ja tuotteita on kohdeltava yhdenvertaisesti riippumatta kansalaisuudesta tai kotijäsenvaltiosta;

1.  kehottaa neuvostoa laatimaan ehdotuksia PEPP-säästäjille tarjottavista kannustimista, jotta PEPP-tuotteiden käyttöä saadaan lisättyä;

2.  ehdottaa seuraavien lähestymistapojen harkitsemista:

   nykyisten yksilöllisille eläketuotteille tarjottujen verokannustimien analysointi ja niiden kustannusten, tehokkuuden ja uudelleenjakovaikutusten arviointi sekä tarvittaessa tehottomuuteen ja regressiivisiin vaikutuksiin puuttuminen;
   saman verohelpotuksen myöntäminen PEPP-tuotteille kuin myönnetään kansallisille yksilöllisille eläketuotteille, jopa niissä tapauksissa, joissa PEPP-ominaisuudet eivät täysin täytä kaikkia kansallisia kriteereitä;
   unionin tasolla yhdenmukaistetun erityisen verohelpotuksen myöntäminen PEPP‑tuotteille siten, että tämä vahvistetaan jäsenvaltioiden kesken tehtävässä monenvälisessä verosopimuksessa;

3.  korostaa, että verot kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan ja että mahdolliset päätökset erityisen verohelpotuksen myöntämisestä PEPP-tuotteille kuuluvat siksi edelleen jäsenvaltioille;

4.  muistuttaa, että jäsenvaltioilla on tilaisuus osallistua tehostettuun yhteistyöhön;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

Päivitetty viimeksi: 14. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö